Αστική αναζωογόνηση περιοχών Δήμου Δάφνης Αττικής

Aντικείμενο του έργου αποτέλεσε η ανάπλαση περιοχής του Δήμου Δάφνης σε οδούς μήκους περίπου 9 km. Κατά την εκτέλεση των εργασιών έγινε ανακατασκευή πεζοδρομίων, πεζόδρομων, κλιμάκων και τοιχείων. Συνοπτικά οι εργασίες περιελάμβαναν την καθαίρεση παλαιών και τοποθέτηση νέων κρασπέδων & επιστρώσεων πεζοδρομίων, τον οδοφωτισμό, την τοποθέτηση κολωνακίων στα όρια των πεζοδρομίων για την αποφυγή της παράνομης στάθμευσης, την κατασκευή τοιχείων, λιθοδομών και κλιμάκων σε σημεία με έντονη μορφολογία εδάφους.

Φορέας: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
Τοποθεσία: Δάφνη, Αττική
Έτος κατασκευής: 2015
Προϋπολογισμός: 9.105.691 €

 

Anaplasi Dafni1
Anaplasi Dafni2
Anaplasi Dafni3
Anaplasi Dafni4
Anaplasi Dafni5
Anaplasi Dafni6
Anaplasi Dafni7
Anaplasi Dafni8
Anaplasi Dafni9
Anaplasi Dafni10
Anaplasi Dafni11

 icap bottom

                                                                                                                                      EUROCERT Logo CERTIFIED CMYK MANY STANDARDS

 

Επικοινωνία

ΤΕΚΑ Α.Ε. Τεχνική Εταιρεία
Φιλιππίδη 7 & Περρίκου 37
Ν. Φιλοθέη, 115 24, Αθήνα
Tηλ. 210 6911718
Fax. 210 6911707
Email: teka-ae@otenet.gr