Αστική αναζωογόνηση περιοχών Δήμου Δάφνης

Aντικείμενο του έργου αποτέλεσε η ανάπλαση περιοχής του Δήμου Δάφνης σε οδούς μήκους περίπου 9 km. Κατά την εκτέλεση των εργασιών έγινε ανακατασκευή πεζοδρομίων, πεζόδρομων, κλιμάκων και τοιχείων. Συνοπτικά οι εργασίες περιελάμβαναν την καθαίρεση παλαιών και τοποθέτηση νέων κρασπέδων & επιστρώσεων πεζοδρομίων, τον οδοφωτισμό, την τοποθέτηση κολωνακίων στα όρια των πεζοδρομίων για την αποφυγή της παράνομης στάθμευσης, την κατασκευή τοιχείων, λιθοδομών και κλιμάκων σε σημεία με έντονη μορφολογία εδάφους.

Φορέας: Δήμος Δάφνης-Υμηττού
Τοποθεσία: Δάφνη, Αττική
Έτος κατασκευής: 2015
Προϋπολογισμός: 9.105.691 €

 

Anaplasi Dafni1
Anaplasi Dafni2
Anaplasi Dafni3
Anaplasi Dafni4
Anaplasi Dafni5
Anaplasi Dafni6
Anaplasi Dafni7
Anaplasi Dafni8
Anaplasi Dafni9
Anaplasi Dafni10
Anaplasi Dafni11

icap bottom

Επικοινωνία

ΤΕΚΑ Α.Ε. Τεχνική Εταιρεία
Φιλιππίδη 7 & Περρίκου 37
Ν. Φιλοθέη, 115 24, Αθήνα
Tηλ. 210 6911718
Fax. 210 6911707
Email: teka-ae@otenet.gr